Understanding Prejudice
Understanding Prejudice
Return Home

Reading Room

Exercises and Demonstrations
Multimedia Center
Teacher's Corner
Directory of Experts
Organizations
Links on Prejudice
About Us
Privacy Policy
Contact Us

Reading Room
Önyargı Psikolojisi: Genel Tanıtım

Bir Başka Önemli Yarar

Hedefin bakış açısını dikkate almanın bir başka yararı, önyargı, sterotipleme ve ayrımcılığı azaltmanın etkili yollarını ortaya koymasıdır. Araştırmacıların, önyargıyı azaltma yükünün önyargının faillerinden hedeflerine geçeceği korkusuyla bu konuyu araştırmakta isteksiz davranmasına rağmen, hedeflerin çoğunluk grubuyla ilişkilerini şekillendirmedeki başarıları giderek takdir toplamıştır (Major, Quinton, McCoy, & Schmader, 2000). Örneğin, Jennifer Eberhardt ve Susan Fiske (1996) işyerinde maruz kaldiklari ayrımcılığı azaltmak isteyen çalışanlara şu taktikleri önermiştir:
  • İnsanların kategorik düşünme eğilimi yüzünden, başkalarının sizi istenen şekillerde kategorize etmeleri için hazır hale getirin (ör. "eğitimli" veya "yönetici" gibi olumlu kategorilerin dikkat çekiciliğini arttırarak).

  • Ortak hedefleri, ortak kaderi, ve başka benzerlikleri vurgulayarak çoğunluk grubunun sizinle özdeşleşmesini ve sizi dış grubun sterotipik bir üyesi yerine bir birey olarak görmelerini sağlayın.

  • Konuşmalarda, toplantılarda ve politik demeçlerde çoğunluk grubuna paylaştığınız eşitlik gibi değerleri hatırlatın, böylece insanların bu değerlerle hareket etmesini sağlayın.

  • Çoğunuk grubunu adil ve eşitlikçi davrandığında övün, böylece hem bu davranışlarını pekiştirin, hem de olumlu davranış standartları oluşturun.

  • Mümkünse önyargılı olma ve sterotipleme riski yüksek çoğunluk grubu üyeleriyle iliskide bulunmayın: stresli veya dikkati başka yöne çekilmiş kişiler, yakın zamanda benlik saygıları zarar görmüş kişiler, kendini güvensiz ve tehdit altında hisseden kişiler, ya da katı düşünce belirtileri veya yüksek sosyal hakimiyet eğilimi gösteren kişiler.

Janet Swim ve Charles Stangor (1998, s. 6) Önyargı: Hedefin Bakış Açısı (Prejudice: The Target's Perspective) isimli kitaplarında, hedefin bakış açısını dikkate almak sadece önyargı üzerine yapılan araştırmaların kalitesini arttırmaz, aynı zamanda "hedef gruplara söz hakkı verir, deneyimlerini onaylar, kendilerine özgü güçlü ve güçsüz taraflarının ortaya çıkmasına yardımcı olur, ve günümüz toplumunda önyargının hedeflerine karşı empati oluşması olasılığını arttırır" yazmışlardır.


Önceki sayfa
Sayfa 22/27
Sonraki sayfa