Understanding Prejudice
Understanding Prejudice
Return Home

Reading Room

Exercises and Demonstrations
Multimedia Center
Teacher's Corner
Directory of Experts
Organizations
Links on Prejudice
About Us
Privacy Policy
Contact Us

Reading Room
Önyargı Psikolojisi: Genel Tanıtım

Bir Bitirme Notu

Bu tanıtım Usame Bin Ladin’in şüphesiz önyargılı demeçleriyle başlamıştı. Bu demeçleri okumak umut kırıcı olsa da, günlük hayatta en sık rastlanan önyargı şeklini temsil etmediklerini dikkate almak gerekir. Çok sayıda bulgu, gittikçe daha az insanın bağnazlığın açık şekillerini benimsediğini, ve önyargının aleni ifadelerinin her zamankinden daha çok kınandığını ortaya koymuştur. Böylece, terör, nefret suçları ve tutuculuğun diğer şekilleri ciddi sosyal problemler olsalar da, güncel önyargının birçok şekli daha örtük olarak ifade edilmektedir.

Aynı zamanda, örtük önyargıların da kendilerine göre önemli meydan okuyucu tarafları vardır. Toplumsal düzeyde örtük önyargıyı azaltmak önyargının uç şekillerini azaltmaktan daha zor olabilir, sadece daha fazla görüldüklerinden değil, normal düşünce süreçlerinden ortaya çıktıkları, daha belirsiz oldukları ve genelde bilinçsiz olarak ortaya çıktıkları için. Bu incelemedeki araştırmaların açıkça ortaya koyduğu gibi, bizim türümüz Homo Stereotypus -- yani önyargı, sterotipleme ve ayrımcılığa yatkın, ama isteklendirildiğinde bu yanlılıkların üstesinden gelebilecek güce sahip olan hayvan olarak tanımlanabilir (Blair, 2002; Fiske, 2000; Monteith & Voils, 2001). Gerçekten de önyargı araştırmalarından edinilen en önemli sonuçlar herhalde şunlardır: (1) düşünce ve konuşma yetisine sahip hiçkimse önyargıyı barındırmaya karşı korunaklı değildir; (2) önyargıyı azaltmak için genelde kasıtlı ve bilinçli çaba gerekir; ve (3) yeteri kadar istek olduğunda gerçekleştirilebilir.


Önceki sayfa
Sayfa 25/27
Sonraki sayfa